Van administreren naar adviseur.

We horen en lezen het volop in de vakbladen.

De administratieve verwerking wordt steeds meer geautomatiseerd en ook het opmaken van de jaarrekening en de bijbehorende aangiftes.

Dat betekent of gaat veel betekenen voor ons beroep. Vooral voor de administratieve verwerking, maar ook voor de samenstelpraktijk.

De terugloop in werkgelegenheid op dit punt wordt daarbij verschillend ingeschat. Logisch, het is niet zo eenvoudig om de toekomst te voorspellen. De schattingen van de terugloop variëren van 30 tot 60 procent.

Merkt u er al iets van? Waarschijnlijk nog maar zeer beperkt.

U was druk en u bent druk, met het verwerken van de administratie, het samenstellen van de jaarrekeningen en het verzorgen van de aangiftes.

De transitie van een papieren verwerking naar een digitale verwerking gaat ook stap voor stap, en van jaar tot jaar. Ook daar zijn we druk mee, met het implementeren en leren omgaan met de nieuwe toepassingen.

Mijn overtuiging is wel dat die terugloop van werkgelegenheid gaat komen. In welke mate en in welk tempo is ook voor mij moeilijk in te schatten,

maar het gaat wel gebeuren.

En wat dan?

Ja, inderdaad, we willen bijna allemaal adviseur worden. De trusted advisor wordt in dit kader vaak genoemd. Sterker nog we denken dat al te zijn.

En nu kom ik even dicht bij u: Ik durf te beweren dat, ingeval u verantwoordelijk bent voor een klantportefeuille qua administratie, jaarrekening en aangiftes, u onvoldoende toekomt aan uw rol als adviseur.

Dat klinkt natuurlijk niet goed. U wil immers wel die adviseur voor uw klant zijn. Maar u komt er simpelweg niet aan toe. De ene jaarrekening is klaar en de volgende had al klaar moeten zijn. Dat is de praktijk. En natuurlijk adviseert u uw klant goed over het administratieve proces, de verwerking, en de jaarrekening klopt, en ook in de aangifte hebt u er uitgehaald wat er in zit. Prima.

Maar zeg nou zelf: Hoe diepgaand zijn uw gesprekken met uw klant over:

Bedrijfsstrategie, toekomst, continuïteit, sterke en zwakke punten van de onderneming en de ondernemer(s), huwelijk, vererving, financieringen, financiële toekomst etc.

Door de drukte van alledag komt u daar simpelweg niet aan toe, maar misschien is het ook wel zo dat dit niet echt uw passie is!.

Die trusted advisor die ben je niet zomaar. Vaardigheden, ambitie, de waan van de dag; speelt allemaal een rol.

En toch wil u wel die transitie maken naar advies kantoor, maar hoe dan?

Door de bestaande paden te verlaten en zaken anders te gaan organiseren. Veranderen van een goed lopende praktijk. Voorsorteren op de toekomst.

Ik weet uit ervaring hoe moeilijk het is.

Na een stuk bewustwording bij Uzelf ben ik ervan overtuigt dat ik u verder kan helpen in de transitie.

 

Bel me gerust voor een vrijblijvend gesprek hierover

Ik heb al veel collega’s gesproken over dit onderwerp. En wat hoor ik heel vaak.

Ik wil het daar graag eens over hebben, maar heb het nu te druk; het is voorjaar en de klanten willen hun jaarrekening. Doe maar in het najaar!. En vervolgens is er in het najaar weer die achterstand die eerst weg moet..

Daarbij moet ik ook vaak denken aan die ondernemer, die het nog een keer over zijn testament wil hebben; “Ik ben nu te druk, doen we volgend jaar, heb ik nog wel tijd voor toch”!?