Betrouwbare ondersteuning.

Als ervaren adviseur kan ik ondernemingen en of de ondernemer helpen met het verbeteren van de bedrijfsvoering en het verkennen van mogelijkheden voor verdere groei.

Optimaliseren bedrijfsvoering

Samen met de ondernemer de verbeterpunten in de bedrijfsvoering detecteren.

Wat zijn de sterke en zwakke punten van u als ondernemer?

Strategie, ondernemerschap, marketing, financieel beheer, personeelsbeleid?

Waar liggen de verbeterpunten?

Middels een plan van aanpak de verbeterpunten oppakken en invoeren.

De ondernemer ontzorgen en/of ondersteunen bij de implementatie, al naar gelang de behoefte.

Het liefst op een doeltreffende en simpele manier

Groeimogelijkheden verkennen

Samen met de ondernemer de groeimogelijkheden verkennen.

Wat zijn de bedreigingen en waar liggen de kansen?

Wat is uw passie en persoonlijke ambitie?

Wat is er, of wat hebt u nodig om de kansen te benutten?

Middels een plan van aanpak de kansen oppakken en uitvoeren.

De ondernemer ontzorgen en/of ondersteunen bij de implementatie, al naar gelang de behoefte.

En dan is er die groei.

Hoe is de groei te beheersen?

Hebt u alles onder controle?

Of weet u wel waar niet, maar het komt er maar niet van om…..